top of page

SERVICEANMÄLAN

Här anmäler du fel eller brister som påverkar dig som hyresgäst och/eller fastigheten. AKUTA fel där det föreligger fara för person eller egendom skall du alltid ringa in på 010-330 70 60. Gäller det jourärenden utanför kontorstid, hänvisar vi till den Fastighetsinformation du fått.

 

Klicka på länken nedan för att komma till vår boendepostal.

BOENDEPORTALEN

På vår boendeportal finns flera användbara funktioner för att underlätta det för dig som hyresgäst hos oss. Där kan du bland annat:

  • Uppdatera dina kontaktuppgifter

  • Få uppgifter om din bostad

  • Få översikt över dina hyresavier

  • Ta del av viktig information

  • Göra internansökning för byte av lägenhet

 

Klicka på länken nedan för att komma till vår boendepostal. 

bottom of page